Reaktif Ceza Hesaplama:

Ondalık Değeri . (nokta) ile ayırınız

İlk Endex

Son Endex

Aktif (T, 1.8.0):
Endüktif (Ri, 5.8.0):
Kapasitif (Rc 8.8.0):
Sözleşme Gücü Seçiniz:

Bu alan saatlik tüketim raporu içindir. Doldurulmasa bile ilk ve son endex verisi arasındaki ceza oranı hesaplanacaktır.